Dimiter V. Tassev, PhD

Portfolio Manager ExodusPoint Capital Management, New York, NY