The Yueming Li Lab: Lab Members

The Yueming Li Lab: Lab Members

Share
Print
Share
Print
Yueming Li, PhD
Yueming Li

Lab Head

Pascale M. Presendor
Pascale M. Presendor

Administrative Assistant

Xianzhong Wu, MD, Laboratory Manager
Xianzhong Wu

Laboratory Manager

Pictured: Ji Yeun Hur
Ji Yeun Hur

Postdoctoral Fellow

Eitan Wong
Eitan Wong

Postdoctoral Fellow

Joanna Zhai
Joanna Zhai

Postdoctoral Fellow

Georgia Frost
Georgia Frost

Postdoctoral Fellow

Lauren A. Jonas
Lauren A. Jonas

Graduate Student

Thomas Li
Thomas Li

Graduate Student

George Liao
George Liao

Graduate Student

Joanna Luo
Joanna Luo

Graduate Student

Pengju Nie
Pengju Nie

Graduate Student

Jessica Falci
Jessica Falci

Graduate Student

Tanya Jain
Tanya Jain

Graduate Student

Jian Luan
Jian Luan

Visiting Scholar

Shekar Mekala
Shekar Mekala

Research Fellow

Grady Nelson
Grady Nelson

Postdoctoral Fellow

Antara Sinha
Antara Sinha

Postdoctoral Fellow

Abhishek Vartak
Abhishek Vartak

Postdoctoral Fellow

Daniel W. Worroll III
Daniel W. Worroll III

Graduate Student