The Xuejun Jiang Lab: Lab Members

The Xuejun Jiang Lab: Lab Members

Share
Print
Share
Print
Maria Chui
Maria Chui

Administrative Assistant

Yan Feng, PhD
Yan Feng

Research Scholar

Xuejun Jiang, PhD
Xuejun Jiang

Lab Head

Jinnie Kim
Jinnie Kim

Graduate Student, WCMC

Deguang Liang, PhD
Deguang Liang

Research Associate

Alexander Minikes
Alexander Minikes

Graduate Student, WCMC

Nanfang Peng
Nanfang Peng

Research Fellow

Shivangi Srivastava
Shivangi Srivastava

Research Scholar

Zechuan Zhao
Zechuan Zhao

Graduate Student, WCMC