The Michael Kharas Lab: Lab Members

The Michael Kharas Lab: Lab Members

Share
Print
Share
Print
Tatiana Erazo Andrade
Tatiana Erazo Andrade

Research Scholar

Yuanming  Cheng
Yuanming Cheng

Research Scholars

Karen Chu
Karen Chu
Chiara Evans
Chiara Evans
Florisela Herrejon Chavez
Florisela Herrejon Chavez

Graduate Student

Michael Kharas, PhD
Michael Kharas

Associate Member

Hanzhi Luo
Hanzhi Luo

Research Fellow

Diu Nguyen
Diu Nguyen

Research Scholars

Sun Mi Park
Sun Mi Park

Research Associate

Thomas Rohwetter
Thomas Rohwetter
Angela Savino
Angela Savino
Anthony Velleca
Anthony Velleca
Laura Wilson
Laura Wilson

Administrative Assistant

Xuejing Yang
Xuejing Yang